Safer ayı nedir, 2022 Safer ayı ne vakit?

Safer, kamerî / hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Muharrem ayı bittiğinde Safer ayı başlar. Bu ayın uğursuzluk, bela, musibet getirdiği söylentileri dinimizce katiyetle gerçek değildir. Pekala 2022 Safer ayının Miladi tarihi nedir?

2022 Safer Ayının tarihi

2022 yılı Safer ayı 28 Ağustos 2022 Pazar günüdür.

Safer nedir?

Sözlükte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” manalarına gelen safer sözünün kamerî takvimin ikinci ayıdır.

Bazı kaynaklarda, safer ismi sözün “sararmak” manasıyla irtibatlandırılarak Câhiliye evresinde insanların yüzlerinin sararmasına yol açan veba salgınının bu aya denk gelmesiyle açıklanır.

Bazılarında ise bu ismin Araplar’ın geçimlerini teminde değerli bir yere sahip olan Yemen’deki Saferiyye isimli panayırla alakalı olduğu, hatta bu panayırı kaçıranların aç kaldığı belirtilir. İslâmî devirde uğursuzluk manasının silinmesi için bu aya “saferü’l-hayr” ya da “saferü’l-muzaffer” denilmiştir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.