Türkiye ve İran’dan ortak bildiri: Suriye vurgusu yapıldı

Türkiye ile İran ortasında Yüksek Seviyeli İşbirliği Kurulu 7. Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin eş başkanlığında Tahran’da gerçekleştirildi. Toplantının akabinde ortak bildiri yayınlandı.

Bildiride, “Taraflar, ikili alakalarının mevcut durumunun yanı sıra bölgesel ve global gelişmelerin ışığında, ortalarındaki son dört asırdır kardeşlik ve dostluk ilgilerinin varlığı ve devamı ile bu bağlantıların, karşılıklı hürmet, karşılıklı çıkar ve güzel komşuluk temelinde genişletilmesinin kıymetini vurgulayarak, iki ülkenin üst seviye yetkililerinin ekonomik, ticari ve transit geçişlerle ilgili bağlarını daima biçimde geliştirmeye yönelik güçlü siyasi iradelerini yineleyerek, Yüksek Seviyeli İşbirliği Kurulu’nun geçmiş toplantılarında alınan kararların uygulanması muhtaçlığını vurgulayarak, ikili ve bölgesel seviyede terörün her çeşidine ve biçimine karşı güçlü siyasi iradelerini söz ederek, çatışmaların barışçı tahlili için bölgesel ve memleketler arası düzeneklerin asli, yadsınamaz değerini ve daha adil bir memleketler arası nizamın kurulmasını teminen adaletli, tam kapsayıcı ve insani yaklaşımların gerekliliğini vurgulayarak, Siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve güvenlik işbirliğinin yanı sıra, iki ülke ortasında daima üst seviye heyet teatileri ziyaretleri yoluyla, ikili bağların daha da güçlendirilmesi tarafındaki hedeflerini bir sefer daha tekrarlamışlardır” denildi.

Türkiye ve İran’ın mevcut sistemlerden tam manasıyla yararlanmak ve Karma Ekonomik Komite, Tercihli Ticaret Mutabakatı (PTA), ulaştırma, bankacılık, gümrük, sıhhat ve tarım alanlarında ortak işbirliği komiteleri dahil yürürlükte bulunan muahedeleri ve düzenlemeleri tam olarak uygulamak gayesiyle ikili ticaret hacmini artırma ve ekonomik işbirliği için yeni imkanlar oluşturma konusundaki taahhütlerini yineledikleri kaydedilen bildiride, yatırımlara yönelik inançlı ve cazip bir ortam oluşturmak dahil iki ülkenin özel kesimlerine garanti ve teşvik sağlamanın ehemmiyetini yinelendiği, bölgesel karayolları ve demiryolları transit ve ulaştırma koridorlarında altyapıya ortak yatırım yapılması tarafında özel dalları teşvik konusundaki iradelerini söz edildiği aktarıldı.

Enerji alanında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin, etrafın korunması ve su kaynakları idaresi alanlarında ortak işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek hedefiyle, ikili istişarelerin sürdürülmesini ve ortak çalışma kümelerinin kurulmasının da vurgulandığı kaydedilen bildiride, Konsolosluk işlerinde işbirliğini genişletmeye yönelik uğraşların artırılması ve konsolosluk istişarelerinin sistemli olarak yapılması gereksinimi konusundaki ortak çıkarlarının ele alındığı bildirildi.

“Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlılık vurgulandı”

Konsey toplantısında, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve ulusal egemenliğine olan bağlılık vurgulanırken, Suriye halkının acılarını hafifletmenin tek yolunun siyasi bir tahlilden geçtiğini ve Astana mutabakatlarının uygulanmasının değerinin görüşüldüğü kaydedildi.

Ortak bildiride, “Taraflar, Filistin ve Kudüs’ün her vakit ilgi ve dikkatleri dahilinde olduğunu vurgulamışlar ve her iki ülke, Filistin sıkıntısının vazgeçilmez haklarını gerçekleştirme uğraşlarına ve hareketlerine prensipli biçimde dayanak sağlama kelamı vermişler; yasadışı yerleşim hareketleri de dahil olmak üzere, tüm tek taraflı siyasetlere bir son verilmesinin ve Kudüs-ü Şerif’in kutsallığının korunmasının kıymetini vurgulamışlar” denildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.