Yargıtay’dan işten çıkarma kararı!

Diyarbakır’da bir noter katibi, yasak olmasına rağmen, çalıştığı noterlikte kendisine ait araç satış işlemi yaptı. İşlemin ortaya çıkmasıyla işten çıkarılacağının belirtilmesi üzerine katip, işvereni notere sandalye ve mermer heykel fırlattı. Yaşananların ardından iş akdi feshedilen katip, kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açtı.

Diyarbakır 2. iş mahkemesi, davacının itaatsizlikte bulunduğuna veya saygısız tutum ve davranışları olduğuna dair dosyada bilgi ve belge bulunmadığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı nedene dayanmadan feshedildiğine hükmetti. Mahkeme, davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.